آداپتور 52 وات مینفری

آداپتور 52 وات مینفری

(Model: p52w(3p

(p52w(6p